کانون کاردانان

با عرض پوزش از تمامی شهروندان به خاطر نگارش تحت الفظی مطلب ذیل چند روز پیش…

بانک تجارت

یادم می آید سال 86 همزمان با افتتاح بیمارستان زمانی که همه حسابهای بیمارستان و کارکنان…

کشتارگاه

طی بازدید کارشناسان سازمان گوشت مشهد از پروژه رها شده کشتارگاه جغتای آقای شهردار در یک…