حذف ناگهانی

درست پس از اینکه مطالبی در مورد اخراج کارگران کارخه سیمان جوین جغتای در بعضی از…

اخراج

طبق گزارشات مردمی مسئولان کارخانه سیمان جوین در اقدامی خلاف قانون و اخلاق،کارگرانی که طی روزهای…