اخراج و بازهم اخراج

اخراج کارگران کارخانه سیمان جوین جغتای بدون دلیل.

طوماری به رییس جمهور:بزرگراه ولایت حق مسلم ماست!

  شماره :۱۱۴/ع تاریخ:۳۰/۴/۹۵ بسمه تعالی برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس محترم دولت…

کشتارگاه

مطلبی با عنوان دوستانه با شهردار/ آقای شهردار لطفا حرف نزن در سایت جغتای سلام منتشر…

بدون شرح

اعتراض

کارگران کارخانه سیمان جوین جغتای در اعتراض به اخراج عده ای از همکاران خود که طی…