تبدیل جمعه به یکشنبه به شاه کلید تقدیم شد!!!!

حضور محترم : جناب دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و هیئت دولت محترم از : وب…