در قطار 353 دلیجان مشهد چه گذشت؟

حدود 5 ساعت تاخیر برای قطار دلیجان مشهد- تهران، مرگ یک جنین 5 ماهه و ابراز…

تلویزیون دیجیتال

تلویزیون دیجیتال با نصب دو فرستنده دیجیتال در اسفراین و رویان شهروندان جغتایی با چرخش آنتن…

یک روز برفی

کشتارگاه

مطلبی با عنوان دوستانه با شهردار/ آقای شهردار لطفا حرف نزن در سایت جغتای سلام منتشر…